Ehlersvej 17 ligger på Ehlersvej 17 i Københavns Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Den funktionalistiske, to-etages villa, der er beliggende i Ryvangskvarteret, er opført som en muret konstruktion med røde blankstensfacader og et næsten fladt, tagpapklædt valmtag. Ejendommen består af selve villaen og vinkelret på facaden en garage, som sammen med udbygningerne mod såvel gaden som haven giver variation i facaderne og skaber en "Lloyd Wright'sk" opløsning og forskydning mellem de enkelte volumener. I samme ånd er villaens horisontale linier accentueret ved, at de markante gesimser på selve huset, garagen, baldakinen og udbygningerne samt havemuren er behandlet med gul, indfarvet mørtel som erstatning for den gule maling, der formodes oprindeligt at have fremhævet disse detaljer og givet huset dets polykrome udtryk. Vinduernes stålrammer – der fortsat er gulmalede – er overalt bevarede, ligesådan den originale hoveddør, der er beklædt med en kobberplade. Garageport og murport er af gulmalede brædder, lagt på klink. Hvor husets facade mod gaden fremstår som ved opførelsen i 1930, har havesiden undergået en væsentlig ændring, idet Schlegel selv omkring 1934 lukkede den åbne, søjlebårne pergola med lave, gulmalede brystningsplader og store vinduer i stålrammer med en stærk lodret orientering. Samtidig blev pergolaens transparente loft erstattet af et tæt loft. Pergolaen fik således funktion som havestue, men i og med at stuekarnappens elegang rundede mur samt søjlerne blev inddækket som beskrevet, blev havesidens horisontalt orienterede, åbne og opløste udtryk – der skulle modsvare den lukkede facade – svækket markant. I det indre er villaens oprindelige planløsning i hovedtrækkene bevaret med en karakteristisk åben og flydende rumforbindelse. Rummene er i stueetagen fordelt omkring det dobbelthøje trapperum med stue, spisestue og den senere tilkomne havestue mod den sydvendte have, bibliotek mod øst og mod vest køkkenet, der i nyere tid er blevet sammenlagt med det tidligere pigeværelse mod gaden. Fra førstesalens tværgående korridor har man adgang til "fruens soveværelse" og "barnekammeret", begge med udgang til altanen ovenpå stuekarnappen mod haven, mens "herrens soveværelse", gæsteværelset og endnu et pigeværelse er placeret mod gaden. Ægteparrets soveværelser har direkte adgang til hver sit eget badeværelse – desværre har man erstattet den oprindelige glasvævsvæg mellem fruens værelse og badeværelse med en almindelig skillevæg. En stor del af husets oprindelige indretning og faste inventar er bevaret. Således den meget karakteristiske trappe med dens geometriske rækværk af stålsprosser samt de oprindelige døre, der til stuerne og hallen er bibeholdt i mørkt, lakeret træ med oprindelige håndtag og glasfyldninger, som medvirker til rummenes sammensmeltning og den åbne, flydende rumfornemmelse. Endvidere har man bibeholdt dagligstuens centralt placerede kamin, beklædt med forgyldte fliser, foruden en del af Schlegels originale snedkerinventar: i biblioteket de oprindelige hylder, skabe og den indbyggede sofa, i dagligstuen en lav, mørk træreol, hvis rundede form elegant glider over i de rundede trin til den lidt hævede spisestue, hvor man har bevaret den indbyggede buffet i mørkt træ med skuffer og spejl og sågar spisestuens oprindelige spisemøblement med læderbetrukne stole og et rundt spisebord, hvor Ehlersvej med naboveje er nedlagt i bordpladen som en slags abstrakt intarsia. Endvidere har stuerne og biblioteket de oprindelige parketgulve, hvorimod hallens oprindelige linoleumsbelægning er erstattet af parket, ligesådan trappens nederste trin, mens trinene i trappens øvre løb fortsat er belagt med lysegrå linoleum. På førstesalen er korridorens oprindelige parketgulv dækket af nyere korkfliser og soveværelsernes gulve af væg til væg tæpper. Dørene er overvejende de oprindelige, hvidmalede, plane døre, i gæsteafdelingen er bevaret en mørk, lakeret dør med rundt glughul. I soveværelserne er de originale, faste skabe bevaret, hvorimod alkoven i "fruens soveværelse" er nedtaget. Badeværelserne har bevaret en stor del af den oprindelige sanitet.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links