Nord for den nuværende herregård Favrholm ligger resterne af et borganlæg, der kendes tilbage fra 1364, hvor væbneren Peder Mortensen Due pantsatte Favrholm og gården Favrholmsvang med alle tilliggender til kong Valdemar Atterdag for 200 mark sølv. Borgen var herefter i kronens eje, men blev siden forlenet bort. I senmiddelalderen og den tidlige renæssance var Favrholm præget af skiftende ejerforhold, men i 1560 mageskiftede Frederik 2. både Favrholm og den gamle herregård Hillerødsholm, der blev lagt ind under Frederiksborg. Hovedbygningen af bindingsværk blev herefter nedrevet, mens ladegården, der lå samme sted som den nuværende herregård, stod indtil 1638.

Favrholms lave borgbanke måler ca. 80 × 100 m, og mod nordøst, nord og nordvest er den omgivet af en voldgrav. Der er ingen bygningsspor på borgbanken, men i 1994 og 1998 blev der fundet rester af to teglstensbroer, der førte til og fra en lille holm, muligvis en forborg, hvorfra en tredje bro må have ført over til den egentlige borgbanke. Broerne er dateret til 1500-tallet, hvilket betyder, at på trods af Favrholms lange historie kendes der reelt ikke noget til det middelalderlige borganlæg.

Videre læsning

Læs mere om herregårde og voldsteder i Hillerød Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder