Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282817
Sted- og lokalitetsnummer
010301-10
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldstedet består af en borgbanke og grav. Banken, der måler ca. 80 x 100 m med størst udstrækning i nord-syd, begrænses mod nordøst, nord og nordvest af en grav. Med hensyn til an- læggets form og udstrækning henvises iøvrigt til vedføjede kort. På dette fortidsminde må der således ikke opføres byg- ninger af nogen art. Det skal til stadighed henligge udyrket og må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, beplantning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Pløjning må finde sted i den udstrækning, det er nødvendigt for anlæggets fortsatte anvendelse til græsning. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet undersøge. Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmel- ser findes angivet på vedføjede kort, hvor det omgives af de der anførte servitutgrænser.

Undersøgelseshistorie

1964
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1964
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningVoldstedet består af en borgbanke og grav. Banken, der måler ca. 80 x 100 m med størst udstrækning i nord-syd, begrænses mod nordøst, nord og nordvest af en grav. Med hensyn til anlæggets form og udstrækning henvises iøvrigt til vedføjede kort. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det skal til stadighed henligge udyrket og må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, beplantning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Pløjning må finde sted i den udstrækning, det er nødvendigt for anlæggets fortsatte anvendelse til græsning. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet undersøge. Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmelser, findes angivet på vedføjede kort, hvor det omgives af de her anførte servitutgrænser.
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet på blå kort. Bevokset med græs, dog en lille klynge gamle løvtræer på og ved SV-hjørne. Mellem og ved træerne er et omfattende depot for afsankede marksten, tydeligvis anvendt længe. Depotet ligger især op ad foden af banken, men strækker sig også op på denne. 11.04.1989: Stenene er der stadig. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderlig seværdigt, da overblikket går tabt p.g.a. størrelsen. Ikke offentligt tilgængeligt, men fuldt synligt fra offentlig vej i Ø. Bevoksning: 1988: Græs
1999
Byggeri og anlæg - Folkemuseet
1999
Museal prøvegravning - Folkemuseet
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links