Borg/Voldsted, mv., Favrholm

Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Artikelstart

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282817
Sted- og lokalitetsnummer
010301-10
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst

Voldstedet består af en borgbanke og grav. Banken, der måler ca. 80 x 100 m med størst udstrækning i nord-syd, begrænses mod nordøst, nord og nordvest af en grav. Med hensyn til an- læggets form og udstrækning henvises iøvrigt til vedføjede kort. På dette fortidsminde må der således ikke opføres byg- ninger af nogen art. Det skal til stadighed henligge udyrket og må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, beplantning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Pløjning må finde sted i den udstrækning, det er nødvendigt for anlæggets fortsatte anvendelse til græsning. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet undersøge. Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmel- ser findes angivet på vedføjede kort, hvor det omgives af de der anførte servitutgrænser.

Undersøgelseshistorie

1964
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1964
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Voldstedet består af en borgbanke og grav. Banken, der måler ca. 80 x 100 m med størst udstrækning i nord-syd, begrænses mod nordøst, nord og nordvest af en grav. Med hensyn til anlæggets form og udstrækning henvises iøvrigt til vedføjede kort. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det skal til stadighed henligge udyrket og må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, beplantning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Pløjning må finde sted i den udstrækning, det er nødvendigt for anlæggets fortsatte anvendelse til græsning. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet undersøge. Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmelser, findes angivet på vedføjede kort, hvor det omgives af de her anførte servitutgrænser.
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet på blå kort. Bevokset med græs, dog en lille klynge gamle løvtræer på og ved SV-hjørne. Mellem og ved træerne er et omfattende depot for afsankede marksten, tydeligvis anvendt længe. Depotet ligger især op ad foden af banken, men strækker sig også op på denne. 11.04.1989: Stenene er der stadig. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderlig seværdigt, da overblikket går tabt p.g.a. størrelsen. Ikke offentligt tilgængeligt, men fuldt synligt fra offentlig vej i Ø. Bevoksning: 1988: Græs
1999
Byggeri og anlæg - Folkemuseet
1999
Museal prøvegravning - Folkemuseet
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links