Oversigt - fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282839
Sted- og lokalitetsnummer
010301-72
Anlæg
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1536 e.Kr. - 1799 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: *************************** Dæmning, til opstemning af vand i Tørkeris Sø. 42 m lang, ori­en­teret Ø-V. 1,5 m høj på indersiden (S) og 2 m høj på yder­siden (N). Kronen, på hvilken der løber en sti, er 2,5 m bred. Hele dæmningen er 12,5 m bred. Dæmningen har oprindeligt strakt sig ca. 20 m længere mod V. Her er der på indersiden kørt jord på, op i højde med kronen - i forbindelse med anlæg af golfbane (Tee-sted til hul 17). Hele dæmningen findes formodentlig intakt alligevel. Indersiden ses intakt.

Undersøgelseshistorie

1994
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderDæmning til opstemning af Tørkeris Sø. 42 m lang, Ø-V, op til 2 m høj, 12,5 m bred.
2003
Diverse sagsbehandling - Folkemuseet
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links