Detail af konstruktion - fra Ø
.
Hvælving - fra NØ
.
Bue med slutsten - fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282837
Sted- og lokalitetsnummer
010301-18
Anlæg
Vejkiste, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hvælving/vejkiste sat af kileformede kampesten, ca. 1,8 m bred og 4,5 m lang. Afstand fra undersiden af slutstenen i buen til den brolagte bund er 1,4 m. Hvælvingen er sandsynligvis en del af kanal- og afvandingssystemerne etableret omkring Frederiksborg i 1570'erne.

Undersøgelseshistorie

1984
Museal besigtigelse - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1989
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceHvælving sat af kileformede kampesten, ca. 1,8 m bred og 4,5 m lang. Afstand fra undersiden af slutstenen i buen til den brolagte bund er 1,4 m. Hvælvingen er sandsynligvis en del af kanal- og afvandingssystemerne etableret omkring Frederiksborg i 1570'erne. Anlægget kan beses via kloakbrønd under nuv. Funkevej.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links