Oversigt - fra NV
.
Oversigt - fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282845
Sted- og lokalitetsnummer
010301-130
Anlæg
Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: *************************** Dæmning. 33 m lang, orienteret VNV-ØSØ, 9 m bred, heraf 4 m krone, og 0,8 høj indersiden og 1,7 m på ydersiden. Dæmningen holder vand inde i Lille Funkedam, langs dammens SV-side. Et skovspor hen da dæmningen.

Undersøgelseshistorie

2008
Diverse sagsbehandling - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLokaliteten mgl. data.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links