Yderside, stok i fod og på top - fra V
.
Stensat afløb - fra N
.
Oversigt - fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282844
Sted- og lokalitetsnummer
010301-87
Anlæg
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1536 e.Kr. - 1799 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: *************************** Dæmning, til opstemning af vand i Lille Funkedam. Ca. 20 m lang, orienteret ØNØ-VSV. Dæmningen er 6 m bred, heraf 4 m krone. Højde på ydersiden (NNV) 2 m, og skråningen ned mod afløbsrøret, er stensat, for oven i 5 meters bredde. Højden over vandspejlet/indersiden 0,5 m. I VSV-enden en moderne betonkonstruktion som overløb. Det tidligere over­løb i ØNØ-enden er spærret på indersiden af en 6 m lang betonmur. En sti fører hen over dæmningen. Betonkonstruktionerne er ikke omfattet af fortidsmindefredningen.

Undersøgelseshistorie

1994
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderDæmning til opstemning af Lille Funkedam.
2003
Diverse sagsbehandling - Folkemuseet
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links