På kortet finder du fredede fortidsminder – vælg en kommune for at se dem. ©
De fredede fortidsminder på trap.lex.dk stammer fra registret Fund og Fortidsminder. Fund og Fortidsminder er et nationalt register over fortidsminder, og steder, hvor museerne har gjort arkæologiske fund. Registret indeholder både fortidsminder, som er synlige i landskabet, og fortidsminder, der ligger skjult under jorden, og kun er kendt fra arkæologiske undersøgelser. Hele artiklen