Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. Den deles i ældre og yngre middelalder eller i tidlig middelalder, højmiddelalder og senmiddelalder. I modsætning til tidligere var der nu tale om et samlet dansk rige med en kongemagt, en elite primært bestående af herremænd (den senere adel) og gejstlige samt en stor gruppe borgere og bønder.

I den ældre middelalder blev landet kristent, og der blev overalt i landet opført et meget stort antal kirker. Den omfattende gejstlighed tilknyttet den magtfulde katolske kirke udgjorde en særlig befolkningsgruppe i samfundet. Kirken havde som selvstændig magtfaktor ved siden af konge og adel stor indflydelse frem til Reformationen i Danmark i 1536. Denne begivenhed regnes som middelalderens afslutning.

I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om fredede fortidsminder

Se alle artikler om oldtid

Se alle artikler om arkæologi