Kontakt ark 06
.
Kontakt ark 05
.
Kontakt ark 04
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282830
Sted- og lokalitetsnummer
010309-74
Anlæg
Kanal, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: *************************** Frederik d. IIs Kanal, også kaldet ”Svenskegrøften”, til fremføring af vand fra Allerød Sø til Frederiksborg Slot.Den velbevarede del gennem Brøde Skov er ca. 2 km lang.På den første kilometer (ca. S-N) varierer kanalen, alt efter det terræn den passeret, fra så beskedne dimensioner som 5 m i bredden og 1 m i dybden, op til et anlæg på i alt 32 m i samlet bredde - 18 m fra krone til krone, plus bred­den af de ca. 2 m høje volde af opkastet jord - og med en dybde fra kronen til kanalens bund på op til 6 m.På den sidste kilometer (VSV-ØNØ) løber kanalen, lige med undtagelse af det første stykke, på et let skrånende, N-vendt terræn. An­lægget er her 10-14 m bredt, men en op til 1,5 m høj vold, langs N-siden af kanalen, hvorimod S-siden ingen vold har eller kun en op til 0,3 m høj vold. Kanalens dybde er fra 1-1,5 m og kanalbunden i Ø-enden ligger tydeligt højere end terrænet N for kanalen.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske Centralregister
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFrederik den 2. kanal
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links