Gitterdragerbroen i Ørstedsparken ligger på Nørre Voldgade 1 i Københavns Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Broen blev i 1856 opført til at spænde over vold-gabet efter nedrivningen af Nørreport i 1856. Angiveligt blev broen opført for at sikre kongen mulighed for fortsat at ride uhindret på volden. Broen består af et langt brofag udført som et smedejernsgitter og nittet sammen. Broen hviler dels på fundamenter i granitkvadre i hver side samt på to gitterkonstruktioner placeret i søen, oprindeligt placeret på en muret konstruktion på hver side af Nørreports Gab. Brodækket består af planker og på hver side afsluttes jerngitteret af to naturstenssøjler. Disse er ikke de oprindelige, men tilføjelser fra 1873, som forholder sig til det støbejernsgitter der omkranser Ørstedparken. Broen blev i 1873 flyttet til den nyanlagte Ørstedpark nær ved og er formentlig Danmarks ældste bevarede gitterdragerbro. Vi ved, at bl.a. M.P. Allerups jernstøberi i 1860'erne udførte adskillige af disse broer rundt omkring i landet, men meget få er bevaret. Broens oprindelse er ikke kendt og kildemateriale er forgæves eftersøgt i Københavns stadsingeniørs og i stadarkitektens arkiver. Gitterdragerbroen i Ørstedparken er således i hovedtrækkene uændret siden opførelsen i 1856. Broen føjer sig i dag naturligt ind i Østedparken med få tilføjelser i form af søjlerne af natursten placeret på hvert landfæste.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links