Da manufakturhandler H.P. Rosenvinge i 1893 grundlagde Grenaa Dampvæveri, var udgangspunktet 16 væve til fremstilling af bomuldsstoffer. Væveriet ekspanderede imidlertid hurtigt, og allerede omkring århundredeskiftet var det udvidet til 80 vævemaskiner, hvortil der var indrettet blegeri og farveri. Med omdannelsen til aktieselskab i 1906 trådte virksomheden ind i en ny epoke med kapitalgrundlag og visioner til endnu kraftigere ekspansion. Fra 1919 var Grenaa Dampvæveri Danmarks største væveri med produktion af forskellige typer bomuldstøj og eksport til Europa og USA. Dertil kom en række sideproduktioner i form af bl.a. fremstilling af kunstsilke, celluld, hørgarn og uld. Højdepunktet blev nået i 1950’erne, hvor væveriet beskæftigede over 800. Grenaa Dampvæveri lukkede i 2002, og de gamle bygninger blev revet ned og erstattet af nyt bolig- og butiksbyggeri udført i stil med det oprindelige fabriksbyggeri af arkitektfirmaet Arkikon. Især den markante høje kedelbygning og den murede skorsten havde været med til at tegne byens skyline.

Videre læsning

Læs mere om Bebyggelse og erhverv 1850-1920 i Norddjurs Kommune

Se alle artikler om 1850-1920