Før nedtagningen af Mårup Kirke i 2008 lå der et stort skibsanker foran kirken. Ankeret stammede fra den 36 kanoner store floraklassefregat HMS Crescent, som strandede ud for Mårup Kirke d. 8. december 1808. Fregatten sejlede med forsyninger til den engelske østersøflåde mellem Yarmouth og Göteborg under Englandskrigen 1807-14. Kraftig kuling fra nordvest fangede dog skibet på kysten og medførte, at det til sidst strandede. I forsøget på at redde sig i land prøvede besætningen at konstruere en tømmerflåde, men flere omkom af kulde og udmattelse, da de blev skyllet ned fra tømmerflåden. Den tilbageblevne besætning formåede at søsætte skibets barkasse og nåede kysten. Umiddelbart herefter blev HMS Crescent slået til vrag. Ud af en besætning på 282 mistede ca. 220 livet, herunder kaptajn John Temple, officerer, sømænd, marinesoldater, seks kvinder og et barn.

Videre læsning

Læs mere om 1536-1850 i Hjørring Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Arkæologi 1536-1850