Ved Haldum Kirke er fundet en gravplads med 21 grave fra vikingetiden; 17 jordfæstegrave og fire brandgrave. Helt inde ved kirkegårdsdiget ligger gravene tættest, og gravpladsen breder sig nok ind under kirkegården. Flere af gravene har et aristokratisk præg, heriblandt to såkaldte kammergrave, to grave med beslag og låse fra fornemme skrin og desuden en krigergrav med en våbenøkse. Andre grave indeholder blot knive og hvæssesten, hvilket er karakteristisk for perioden, og enkelte er fundtomme. Gravpladsen er dateret til 900-tallet.

Videre læsning

Læs mere om vikingetiden i Favrskov Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Forhistorisk arkæologi