Faktaboks

Henning Pedersen
Født
10. juli 1775, Sorø
Død
7. februar 1837, Rønne
Titel
Arkitekt, officer, landinspektør
Virkested
Danmark

Biografi

Henning Pedersen, hvis slægt var kunstnerisk begavet, kom til Bornholm som leder af en stab af landmålere, der skulle udføre matrikuleringen af de bornholmske jorder. Selv erhvervede og ombyggede han ejendommen Laksegade 7, der efter den følgende ejer fik navnet Erichsens Gård og i 1953 åbnede som kulturhistorisk museum. Da matrikuleringen var afsluttet i 1825, fandt P. en levevej som bygmester og arkitekt. Han gav tegninger til flere af Rønnes offentlige bygninger, de første klassicistiske på øen. Det var enkle og velproportionerede murede huse, symmetrisk opbygget og med fine detaljer som f.eks. tandsnitfriser og fronton som på rådhuset i to stokværk. P. blev, med forbillede i G.F. Hetsch, pioner inden for uddannelsen af provinsens håndværkere. Han oprettede i Rønne den første af flere tekniske skoler, hvis formål især var at udbrede kendskabet til geometri, en virksomhed der fik støtte fra Kunstakademiet i København og fra Reiersens Fond. I Rønne underviste P. selv. En af hans sønner, Carl Ferdinand, blev kunstmaler, mens en nevø var illustratoren Vilhelm Pedersen.

Genealogi

Pedersen, Henning, 1775-1837, officer, landinspektør og arkitekt. *10.7.1775 i Sorø, †7.2.1837 i Rønne, søn af tegnem. ved Sorø Akad. Troels P. og Mette Sofie Krag. ~19.11.1797 med Sophie Caroline Voigt, *1773, †26.2.1844 i Rønne.

Uddannelse

Sorø Akad.; udd. som landmåler i Kbh. 1793.

Videre læsning

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links