645 formidlingsskilte i V-ende. Set fra V.
.
659 sandsten med inskription isat i Ø-dels vest-ende mur. Set fra V.
.
665 oversigt. Set fra NØ.
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
442389
Sted- og lokalitetsnummer
070607-91
Anlæg
Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2014 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ruinen af Knuthenborg Slot består af murværk af hovedhuset med senere tilføjet fremspringende midterparti mod syd. Der er bevaret murpartier af hovedhusets syd-, vest og nordside samt det fremspringende midterpartis østlige del. Ruinen er grundmuret med sokkel af granitkvadre og herover murværk af røde munkesten og gule flensborgsten. Murbredderne er 0,71-0,81 m med højde på op til ca. 3 m. Fredningsgrænsen er 2 m fra murværket.

Undersøgelseshistorie

2008
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceTilstandsvurdering 2008 af murværk mm af Knuthenborg slotsruin: Opr. Aarsmarke (Aarsmarkæ, 1389, tilskrevet Niels Sivertsen) Hovedbygningens opførelsesår er ukendt, men den omtales i 1755 som af bindingsværk. Ruinen er imidlertid grundmuret i ca. 3 m’s højde. Huset ombygges i 1802. De mange gule flensborgsten forskellige steder i ruinen stammer antageligvis fra denne ombygning. Ved den lejlighed tilføjes en sydvendt stenterrasse med søjlefront. Heraf findes endnu dele af en profileret sokkel. Bygningen er nedrevet i 1864 efter svampeskade. Huset har været rektangulært, ca. 8 X 38m med stenveranda på sydfacaden. Ruinen omfatter det oprindelige hus’ vestgavl, vestlige halvdel af sydfacaden samt stenveranda, altså godt ¼ af de opr. murforløb. Der findes ikke synlige spor i terræn af resten af bygningen. Murværket har spor af flere faser i opførelsen samt af adskillige ombygninger og reparationer. Heraf en del fra perioden som ruin. Husets gavl og facade står på en 2 skifter høj sokkel af granitkvadrer i varierende bearbejdning. Murværket er opført af tegl i munkestensformat i massivmursforbandt og står i ca. 3 m’s højde over terræn. I de bestående murpartier findes 2 døråbninger overhvælvet med fladbuestik af tegl. I brudfladerne findes spor af yderligere false. Stenverandaen er opført på sokkel af fint bearbejdede granitkvadrer på hvilke der endnu findes sokkeloverkant af sandsten med profileringer. Disse er dog noget nedbrudte. Murværket er af gule Flensborgstren, som også er anvendt som bagmursten ved reparationer andre steder i murværket. Et større murparti er bevaret el. rekonstrueret i verandaens vestlige side, hvorpå er opsat en mindeplade af sandsten.
2014
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenAfventer data
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links