I Danmark begyndte man i løbet af 1800-tallet at afholde folkefester for politisk frihed og national enhed. Festerne blev ofte henlagt til det åbne landskab, men i byerne blev der også indrettet anlæg med musiktribuner og mindesmærker. Holstebro Lystanlæg er et af de første af sin art. Det er påbegyndt i 1823 af en lokal lærer, Jens Dahl, som satte skolebørnene til at plante og grave. Anlægget blev udvidet og ændret over de næste mange år. 1861‑62 blev en pavillon opført. Den nuværende ottekantede »Anlægspavillonen« er dog fra 1895 udvidet med en sal i 1901. Koncerter, grundlovsmøder og midsommerfester har siden trukket folk til anlægget, som også rummer buster og mindesten over lokale politikere og fabrikanter. I anlægget findes desuden et friluftsteater med plads til ca. 3.000 tilskuere.

»Anlægspavillonen« i Holstebro Lystanlæg.

.

Videre læsning

Læs mere om Holstebros arkitektur

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur