Faktaboks

Jens Mortensen
Titel
Billedhugger
Virkested
Danmark

Biografi

Jens Mortensen har tidligere været kendt under navnet "Nykirke-mesteren", efter de nært beslægtede værker i Vester og Øster Nykirke, som har dannet udgangspunkt for sammenstillingen af en større tilskreven produktion. M.s tilknytning til værkerne i Vester Nykirke er dokumenteret via regnskab hos købmand Hans Friis i Ribe. Her købte Vester Nykirkes ejer, Jørgen Kragh til Endrupholm, i 1637 materialer til Jens Billedsnider. Denne havde selv konto hos Hans Friis, hvor han omtales som boende i Kolding. M. tog borgerskab i denne by 1634. I 1641 købte han og hans kone stolestader i Skt. Nicolai Kirke, og i de følgende år stod de begge faddere flere gange. Sidste gang M. nævnes i Kolding er i forbindelse med en sag for Bytinget i 1650. M. arbejdede tilsyneladende udelukkende i træ, i senrenæssancestil med få barokke elementer. Hans værker er rigt dekorerede med figurer og ornamentik, og de gør et meget broget indtryk. M.s figurer er altid afbildet stående, og putti og englebørn har alle et karakteristiskt bredt ansigt med runde former, kort næse og smilende mund og smilehuller. Håret ligger i kraftige krøller på begge sider af ansigtet og i en enkelt stor krølle oven på hovedet.

Genealogi

Mortensen, Jens, -1635-1656-, billedhugger. ~med Mette NN.

Videre læsning

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links