Jernbanebro på Borup-Lammestrup strækning ligger på Borup-Lammestrup strækning i Køge Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Broen blev opført i år 1919 og er en såkaldt Hiort-Lorentzen bro, opkaldt efter baneingeniør R. Hiort-Lorentzen. Der blev, i forbindelse med elektrificeringen i 1980'erne, af sikkerhedsmæssige hensyn, opsat køreledningsskærme samt autoværn og børnesikring i form af stålwire.

Beskrivelse

Broen er placeret på strækningen Borup-Lammestrup, umiddelbart øst for Borup. Broen er en trefags bro opført i slapt armeret beton. Broen har en bredde på ca. 5,5 meter. Fagene er cirka 10 meter lange og broens samlede længde er omtrent 30 meter. Sceptrene er kvadratiske og er, som broen, opført i armeret beton, mens de cylinderformede afviserbjælker er i metal. Broen er forsynet med køreledningsskærme og der er isat autoværn og børnesikring i form af stålwire mellem sceptre og afviserbjælker.

Miljømæssig værdi

Broen ligger ganske diskret i landskabet, indrammet af tæt bevoksning. På begge sider af banen, og på selve broen, stiger vejen. Stigningen kulminerer midt på broen, hvilket styrker oplevelsen af at passere jernbanen.

Kulturhistorisk værdi

Broen har stor kultur- og ingeniørhistorisk værdi, idet den er et sjældent og meget velbevaret eksempel på det omfattende brobyggeri i armeret beton, som fandt sted i årene omkring 1920. Dertil kommer, at broen er en af ganske få bevarede jernbanebroer af denne konstruktionstype.

Arkitektonisk værdi

Broens arkitektoniske værdi ligger i det stærkt konstruktive og konceptuelt skarpe udtryk, som viser sig i den gennemgående meget lette og luftige konstruktions spændvidder og flade buer. Buerne går igen i pillernes konstruktion, i selve brobuerne og på selve broen, hvilket giver et meget helstøbt, visuelt udtryk. Hertil kommer elegante detaljer så som at afviserbjælkerne falder i dimension nedad. Endvidere kommer den armerede betons kvaliteter tydeligt til udtryk i ikke blot den konstruktivt spændstige, men også i de delvist rå og ubehandlede overflader.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links