Monokrom passerroset placeret højt på væggen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1475-1550 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Monokrom passerroset.
.

Kalkmalerierne i Øster Lindet Kirke forestiller ornamenter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkelslag og bueslag, passerroset og bånd.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Udsædvanlig udformning og placering af passerrosetter i kor og skib.

Kalkmalerierne er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Øster Lindet Kirkes romanske skib og kor står i granitkvadre på profileret granitsokkel, mens der indvendig er brugt kampesten. Den oprindelige korbue er bevaret. Et sydvendt våbenhus blev 1858 nedrevet og erstattet af det nuværende i vest. En tagrytter i vest er fra 1730. Kirken står hovedsagelig i blank mur, mens begge gavltrekanter og våbenhuset er hvidkalkede.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links