Triumfvæg mod nord. Mæanderbort med fugle foroven, fem kloge jomfruer nedenunder.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1150-1175 (1080-1175 Romansk). Malerierne er malet af Jørlundeværkstedet (o. 1150-1175).

Kalkmalerierne

Triumfvæg mod syd. Tre ukloge jomfruer.
.

Kalkmalerierne i Kildebrønde Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Dommedag, Maria (Jesu moder) og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne menneske, dyr oh væsen og mæander.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. På triumfvæggen over hvælv findes en rimeligt velbevaret fremstilling af lignelsen om de kloge og ukloge jomfruer, som kan tolkes som en Dommedagsscene. Dette motiv kendes kun i to kirker i Danmark, her i Kildebrønde og i Tyvelse kirker, sidstnævnte lidt yngre og ligeledes over hvælv. Kildebrøndes kloge jomfruer er særdeles velbevarede, hvorfor udsmykningen alene af den grund er særdeles bevaringsværdig. Derudover er der mange velbevarede detaljer, der beskriver dragtmoden i samtiden og Jørlundeværkstedets forfinede malestil.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Over hvælv er malerier bedst bevaret på triumfvæggen, og her især mod nord. På øvrige vægge er malerierne fragmentarisk bevaret. Maleriernes generelle tilstand er god. Alle fragmenter er kantsikrede. På nordvæg mellem 1. og 2. fag vest for stolpe er puds dog særdeles løs omkring forhugninger til pudsglorier og langs revnedannelser. Her er der behov for en sikring af pudsen. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Kildebrønde Kirke består af et romanske skib bygget af frådsten og øverst kridtstenskvadre. To fag krydshvælv blev indsat i 1400-tallet. Tårnet i vest er opført i munkesten og indvendigt genanvendelse af kridtkvadre på kampestensfundament omkring 1500 og med formentlig samtidige krydshvælv samt trappehus mod nord. Både det nordvendte våbenhus samt koret, der er opført som en kopi af det oprindelige, stammer fra 1882. Skibets frådstenssokkel stammer fra sammen istandsættelse.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links