Kalundborg gamle Rådhus ligger på Adelgade 8 i Kalundborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Sandsynligvis opført i første halvdel af 1400-tallet til rådsforsamling eller lignende. Senere sammenbygget med Adelgade 6. Har fungeret som fængsel og tinghus og i nyere tid som rådhus.

Beskrivelse

Velbevaret middelalderbygning opført som stenbygning med ydervægge i blank munkestensmurværk og tegltækket sadeltag.

Miljømæssig værdi

Bygningen udgør en umistelig værdi for miljøet omkring kirkepladsen. Mod Munkesøgade og Rådhusslippen udgør havemuren af munkesten en vigtig del af hele bispegårdskomplekset.

Arkitektonisk værdi

Udvendigt: Facade mod syd mod kirkepladsen, udgør med sin markante gavl et betydende element i gadeforløbet. Ydermur mod vest fremstår med fire vinduesåbninger, tre nyere vinduer med buet overstykke og et gammelt vindue med vandret overstykke. Rudeproportioner i de nyere vinduer understøtter ikke husets arkitektur og originalitet optimalt. Ydermur mod nord viser meget uregelmæssigt murværk der angiver aktiviteter gennem flere perioder. Ydermur mod øst virker oprindelig. Der er spor efter anden overflade på dele af murfladen, måske pudsning/kalkning. Sammenfattende fremstår bygningen udvendigt helstøbt og i god stand, dog bør 60 -70 forvitrede mursten repareres/udskiftes snarest. Tegltag fremstår i god stand, enkelte tegl skal skubbes helt på plads. Indvendigt: Kælder fremstår autentisk i munkesten med flere forskellige murblændinger. Karakteristisk for rummet er også de tre bærende søjler, der på uforklarlig vis "drejer sig" mere eller mindre, i forhold til husets ydervægge. Salsrummet fremstår som et meget "rent" rum med nyere egeplankegulv, bræddeloft oven på gamle bilhuggede bjælker, og med vest- og østvæggens markante spidsbuede sparenicher. I vestsidens nordende sidder et vindue af utvivlsomt ældre dato end de tre øvrige. Dette fremstår med småsprodsede ruder og jerngitter sat i karmen. Mod nord er isat en dør med stort glasareal, i forbindelse med fransk altan. Rudestørrelsen er fremmed i forhold til det øvrige rum.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links