Kingoskolen er bygget af Rubow arkitekter i perioden 2000 til 2006. Nybyggeriet blev sat i gang efter en brand i 1998.
.

For at få en tidssvarende skolestruktur besluttede den daværende Slangerup Kommune efter Kommunalreformen i 1970 en række ændringer. Kommunen nedsatte et strukturudvalg bestående af såvel skolekommissionsmedlemmer som lærer- og elevrepræsentanter. De kom frem til en model med en særlig overbygningsskole fra 7. klasse og små grundskoler, såkaldte miljøskoler, fra 1. til 6. klasse i lokalmiljøerne.

En helt ny skole skulle bygges, hvorved der også blev sparet på dyre faglokaler på flere skoler. I 1972 stod Kingoskolen færdig. Det er en delvis åbenplanskole, hvor lokaler kunne indrettes fleksibelt både ude og inde. Arkitekturen kunne på den måde danne ramme om både elevernes skolearbejde og de voksnes kultur- og fritidsbehov. Den første skoleleder, Jens Jacobsen, indførte nye pædagogiske principper såsom tværfaglig undervisning, udelt undervisning og opfølgning af elever efter endt skolegang. En meget vigtig del af undervisningen bestod af praktik, som gav eleverne kendskab til forskellige brancher, eksempelvis landbrugspraktik (i 7. klasse), børne- og socialpraktik, og i 10. klasse Danmarkspraktik, hvor eleverne var på ophold hos andre familier, typisk i Jylland. Der arbejdes ikke længere efter samme pædagogik som i 1970’erne. Kingoskolen er blevet en del af Slangerup Skole, der består af Afdeling Byvang, Afdeling Lindegård og Afdeling Kingo.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse i Frederikssund Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg