Knabstrup ligger på Knabstrupvej 51 i Holbæk Kommune. Bygninger og omgivelser er fredet og har en tingslyst bevaringsdeklaration.

Beskrivelse

Den enkle, monumentale hovedbygning i to stokværk, som Vilhelm Dahlerup 1861-62 opførte for Willars Lunn, var i datidens populære historiserende "kamtakstil". Derudover bestod udsmykningen af et traditionelt middelalderligt blændingsmønster med rundbuefrise, der omsluttede beletagens og gavlkvistenes vinduer og gav en fin reliefvirkning til blankmursfacaderne. Hovedbygningen er mod øst sammenbygget med nogle ældre bindingsværkslænger fra 1600-tallet, hvis gavle og udbygninger til gårdsiden for helhedsvirkningens skyld ligeledes blev udstyret med kamtakker. Til byggearbejdet blev benyttet røde teglsten fra godsets eget teglværk, mens bygherren til den indre udstyrelse tildels lod genbruge bygningsmaterialer fra to ældre nedrevne fløje.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links