Fredningstekstr.nr. 4117:73 Krigergrav. Krigergravene er beliggende på et ca. 6,1 x 16 m stort areal, der er omgivet af et støbejernshegn. På gravstedet står i midten en flagstang flankeret af fire gravmonumenter. Vestligst står et jernkors, der er 69 x 2 cm og 89 cm højt. På jernkorset er inskriptionen: ”Jens Karl Sörensen. Død 13. April 1864. Kristus lever og han lever” opmalet med hvid maling. Derefter står en stenobelisk, der er 121 x 91 cm og 340 cm høj. Ovenpå obelisken står et hvidt stenkors. Indsat i obelisken er en hvid marmorplade med følgende sortmalede inskription: ”Her under hviler de fra Krigen 1864 paa Valdemar Slots Lazareth afdöde Soldater. K. Andersen, Horup, H.V. Larsen, Bjerre. J.K. Sörensen, Hosby. J.P. Jensen, Tjæreby. R. Nielsen, Aarhuus. P. Jörgensen, Axager. P. Østerborg, Præstö. A. Henriksen, Tjæreby. C. Pauls, Vesterhever. G. Andersen, Katterup, S. Pedersen, Uglerup. H. Gravesen, Kjærsgaard. J. Ernstsen, Friigaarde. J.P. Bendixen, Kjerndrup”. Nedenunder er indsat et marmorrelief visende danske faner og våben. På bagsiden af obelisken er indhugget følgende sortmalede tekst i stenen: ”Dette Minde sattes 1866 af Taknemmelige Medborgere”. Herefter står et jernkors, hvis fundament er 90 x 70 cm, mens korset er 260 cm højt. På jernkorset er følgende hvidmalede inskription: ”Her hviler 22 Soldater, som i Aarene 1848, 49, 50 & 51 ere döde paa Valdemarslots Lazareth.”, og på bagsiden: ”Taknemmelige Medborgere have sat dem dette Minde”. Østligst står en gravsten, der er 55 x 15 cm, og 85 cm høj. På stenens forside er indhugget følgende sortmalede inskription under et kors: ”Krigsassessor Dbmd. Christian S. C. Kruse F. 1839. D. 1932 og Hustru Jensigne Walseth F. 1847. D. 1905. Ære være eders Minde”. Inskriptionerne på gravstenene kan opmales og vedligeholdes som hidtil med samme farve, typografi og omfang. Gravstedets grusbelægning samt beplantning kan vedligeholdes som hidtil.Videre læsningLæs videre omGenforeningssten, Bregninge KirkebakkeLanghøj, mv., Nyby - #1Langhøj, mv., Nyby - #2Langhøj, mv., Nyby - #3Rundhøj, mv., Bregninge PræstegaardEksterne linksFund og Fortidsminder - Slots- og KulturstyrelsenLokaliteten på Fund og Fortidsminder