Målegården ligger på Måle Bygade 23 i Kerteminde Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie:

Alle længer er opført i 1943 efter en pyromanbrand, hvor denne gård og nabogården nedbrændte. Ejeren har i arkiverne fundet et sæt tegninger af gården, som her er benævnt Maalergaarden. Disse tegninger viser at der oprindeligt har været to boliger i stuehuset, en i den sydlige del med køkkendør i gavlen (den nu tilmurede dør) og hovedindgang fælles med den større bolig i bygningens nordlige del. Efter tegningerne har der fra begyndelsen været bad og wc til begge lejligheder. Mellemgangen til avlsbygningen har fungeret som bryggers med en gruekedel. I øvrigt er trappen til 1. sal vendt i forhold til tegningen, og det tidligere køkkenvindue placeret anderledes. Tegningerne viser endvidere en anden hoveddør. Endelig er kvistene i stuehusets vestlige tagflade, og loftstrappen fra køkkenet er ikke vist. Også i avlslængerne er der afvigelser i forhold til tegningerne. Først og fremmest er ladens nuværende tværgående gennemkørsel, vist som en langsgående gennemkørsel. Videre er alle vinduerne i både lade og stald vist som trævinduer og endelig er nordsidens lugekvist ikke indtegnet.

Beskrivelse

Husmandsstedet ligger i landsbyen Måle med den åbne gårdsplads ud mod vejen og med en højere liggende have bag stuehuset. Bygningerne er opført i blank mur af rødflammede gule sten med skrabefuge og murede gesimser. Tagene er halvvalmede og dækket med røde vingetegl. Gavlene har vederlags- og tagflugtsgesims. Mod bygaden og gårdspladsen er sokkelen udført af kløvet kamp, ellers er soklerne cementpudsede. Stuehuset Det nord-syd orienterede stuehus' gårdside er symmetrisk med indgangsdøren i midten og fire vinduer på hver side. Bygningen har to skorstenspiber og to zinkklædte kviste med fladt tag i den vestlige tagflade. Over de torammede, seksrudede vinduer er lige murede stik og under flisesålbænke. Vindueskarmene er malet grå og de gående rammer hvide. En nyere havedør og den daglige indgang i mellembygningen er begge fornyet, har termovinduer og er som vinduerne malet grå og hvide. Hoveddøren er tofløjet, gråmalet med 4 fyldinger i hver. I sydgavlen er en tidligere dør sløjfet og dørhullet tilmuret. Indvendigt er bygningen opdelt af en langsgående skillevæg. Mod gården ligger fra syd et badeværelse, en stue, en stor entré med trappe til 1. sal, en spisestue og sidst et køkken. Mod haven ligger – ligeledes fra syd – et mindre værelse (et tidligere køkken), et soveværelse, en stor stue og endnu et soveværelse. Fra køkkenet er der adgang til endnu en trappe til loftsetagen. Den store stue er sammenlagt af to mindre rum. Fra køkkenet er der – via en mellembygning – adgang til avlslæn-gen, hvor der også er et badeværelse. Der er kælder i bygningens nordlige del, hvortil der er adgang fra mellembygningen.

I tagetagen er de oprindelige døre og skabslåger med lakerede pladefyldinger i malede rammer bevaret. Avlslængerne Avlslængens nordlige tagflade er forsynet med en lugekvist, og bygningen har i kippen en ny skorstenspibe med forbindelse til et halmfyr. Over vinduer, døre og ladens luger er lige murede stik, mens der over porte og lugen i kvisten er buede stik. Døre, porte, lemme og støbejernsvinduer er malet røde, mens trævinduerne og en halvdør i gavlen mod vest er malet grå og hvide som stuehusets. Længen vinkelret på stuehuset er indrettet til stald og tværlængen ud mod vejen til lade. I stalden er de tidligere indretninger ændret, herunder er de tidligere spiltove til heste erstattet af to hestebokse. Omgivelser: Gårdspladsen belagt med ærtesten omkring en mindre rundkørsel, hvori der står et kirsebærtræ. Nord for staldlængen ligger en kampestenssat møddingsplads.

Bygningerne er opført af gode materialer og fremtræder gennemgående i sund tilstand. Indgangsdørene er nye, hoveddøren er sandsynligvis udført som en kopi af den oprindelige fyldningsdør. Havedøren har også tidligere haft vinduer, som nu er termoglas. Det samme gælder indgangsdøren til bryggerset. Tagrender og nedløb er fornyet (stadig i zink) for få år siden uden at der er etableret afløb for nedløbsrør på avlslængernes nord- og østvendte facader. Men der er fortsat brug for istandsættelsesarbejder, f.eks. trænger murværket, rygninger og grater til at blive gået efter, og der er stadig døre, porte og vinduer, som trænger til istandsættelse.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links