Nørregade 13
.

Nørregade 13 ligger på Nørregade 13 i Ærø Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Forhuset er opført i 1807 for sejlmageren Hans Jensen Kock, som havde bolig i stueetagen og på førstesalen var der åbent til hanebåndene, så sejlene kunne hænge over bjælkerne og man kunne sidde under dem og sy. Senere var bygningen et to-familieshus, hvilket trappetrinet på gårdsiden vidner om. Forhuset er gennemgående restaureret inden for de seneste ti år.

Beskrivelse

Nørregade 13 ligger midt i bygningsrækken på den østlige side af Nørregade centralt i Ærøskøbing. Bygningen er grundmuret i to etager, fem fag lang og hviler på en sorttjæret sokkel. Taget er et ubrudt, teglhængt sadeltag med røde vingetegl, hvor der i rygningen er en muret skorstenspibe med sokkel og krave. Facaderne er pudset og kalket grå og afsluttes af en hvidmalet hovedgesims med rulskifte. Begge gavltrekanter har sortmalet, en-på-to-bræddebeklædning med sortmalede vindskeder. Midt i facaden er en tilbagetrukket, ældre, grønmalet bræddedør med tredelt overvindue, hvori der er malet anno 1807. På gårdsiden er en nyere, hvidmalet dør. Ligeledes på gårdsiden er i det yderste fag et trappetrin, der indikerer at der tidligere har været en dør. Vinduerne er overvejende ældre, men der er også enkelte nyere, traditionelt udførte. Vinduerne er torammede med tre ruder i hver ramme i stueetagen og seks ruder i hver ramme på førstesalen. Alle vinduerne er hvidmalede.

I det indre er bevaret en ældre grundplan med en forstue, der mod gaden flankeres af en stue på hver side. Den sydligste er forbundet med spisestuen, der ligger ud til havesiden mod øst. Bag forstuen, mod havesiden, er køkken og badeværelse. I stuen mod syd er en nyere, traditionel udført kvartsvingstrappe til førstesalen, der er disponeret med et større rum og et værelse mod gaden. En lem i loftet giver adgang til den uudnyttede tageetage, der har fast undertag og synlig skorsten. Gulvene er nyere brædde- eller flisegulve, væggene er pudsede og lofterne har synlige bjælker mellem listeinddækkede bræddelofter. Vinduerne er ligeledes overvejende ældre med ældre anverfere og stormkroge og nyere forsatsruder. Der er bevaret mange ældre fyldingsdøre med gerichter.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Nørregade 13 knytter sig til beliggenheden i Nørregade, hvor forhuset som en integreret del af Ærøskøbings middelalderlige, brostens- og pigstensbelagte gadenet, er med til at opretholde købstadens helstøbte og traditionelle kulturmiljø. Hertil kommer den bagvedliggende skrående have, der ligger gemt bag forhusbebyggelsen.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til forhuset som en velbevaret repræsentant for et traditionelt 1800-tals købstadshus i grundmur med kraftigt profilerede hovedgesimser, saddeltag med høj rejsning og kraftig opskalkning og en skorstenspibe i rygningen, der helt egnskarakteristisk er kalket hvid. Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til facadens murankre samt til de opsprossede vinduer og den ældre hoveddør med overvindue, der alle vidner om bygningens alder og arkitektur. Hertil kommer trappetrinet på gårdsiden, der vidner om bygningens tidligere funktion som tofamiliebolig.

I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den oprindelige og ældre planløsning med forstue, stuer mod gaden, køkken og badeværelse mod gården samt det store rum på førstesalen, hvor skibsmageren kunne ordne sine sejl og hænge dem op over vinteren til reperation. Endelig har det uudnyttede loftsrum kulturhistorisk værdi, idet det vidner om at tageetagen oprindeligt blev brugt som opbevaring snarere end beboelse. Hertil kommer de bevarede ældre og traditionelle bygningsdele og -detaljer, herunder loftsbjælker mellem listeinddækkede bræddelofter, fyldingsdøre og vinduer, der alle vidner om bygningens alder.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig i bygningens ydre til den velproporptionerede bygningskrop med taktfast vinduesrytme og centralt placeret hoveddør. Det ubrudte tag og de friholdte murflader giver bygningen en harmonisk og enkel fremtræden, hvor udsmykningen begrænser sig til de funktionelt betingende murankre, vinduessprosser, gesimser og hoveddør.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links