Nordenkirke 17, Nakskov ligger på Nordenkirke 17 i Lolland Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Opført i 1857.

Beskrivelse

Nordenkirke 17 er beliggende midt i byen lige bag ved kirken. Bygningen er et toetagers muret byhus med sortpudset sokkel, orangepudset murværk og hvidmalede detaljer som pilastre, blændinger, bånd og gesims. I soklen er placeret tre støbejernsvinduer. Hoveddøren er placeret i det sidste fag mod vest med samme udsmykning om døren som over de rundbuede vinduer. Udsmykningen på første etage er mindre detaljerede, men har i stedet et kvadret murværk over de ældre vinduer samt et hvidt bånd, der følger de rundbuede vinduer rundt. Taget er et heltag af røde vingesten, med en hvidpudset skorstenspibe i tagryggen, et støbejernsvindue mod gaden, og to mod gården. Bagsiden af bygningen har en tilbygning i to etager mod øst. Muren er pudset orange og soklen grå med to støbejernsvinduer i. En bagdør fører af en trappe ned til en mindre have, og videre ned til kælderen. Indvendigt bærer bygningen præg af nyere ombygning, uden særlige bevarede detaljer eller overflader. Bygningen er opdelt i en lejlighed i stueetagen og en lejlighed på første etage. Begge lejligheder har ældre trægulve og forsatsruder, men er ellers istandsat med nye køkkener og badeværelser. Tagetagen er indrettet med enkle loftrum og i kælderen findes flere fælles rum. I kælderen er støbte gulve og her ses et par ældre træstolper.

Miljømæssig værdi

Bygningen har miljømæssige værdi i sin nære beliggenhed og samhørighed med kirken. Kirken er omgivet af en græsplæne og en lav mur ud til den omkringliggende vej. Det flade grønne areal foran kirken giver lys of luft til Nordenkirke 17, der hermed også har et frit udsyn til kirken.

Kulturhistorisk værdi

De kulturhistoriske værdier knytter sig til facadens historicistiske stiludtryk. De rundbuede vinduer, de mange dekorationer på specielt den nederste del af facaden samt det lidt specielle bånd over vinduerne på førsteetage.

Arkitektonisk værdi

Facaden er dominerende sammenlignet med de omkringliggende bygninger i gaden. Facaden har en tydelig hierarkisk opbygning, som med de talrige dekorationer ligger stor vægt på stuetagen, der skilles fra første etage med et detaljeret kassettebånd. Tætheden af de fremhævede hvide dekorationer giver bygningen stor vægt på den nederste del, mens den øverste del virker lettere. Specielt det hvide parti, under vinduerne i stueetagen med blændingsfelter, giver sammen med soklen en meget høj base for resten af bygningen. Hoveddøren bærer endvidere mange detaljer, herunder diamantformede fyldninger, og et rundbuet vindue over døren. Dette vindue løfter dørpartiets overkant op i samme højde som overkanten på vinduesrækken i stueetagen.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links