Faktaboks

Peter Kolding
Død
1675, Horsens
Titel
Billedhugger
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Peder Kolding signerer sig selv med navnet Colding på altertavlen i Jannerup Kirke, hvilket synes at indicere, at han stammer fra denne by. Der har været fremført flere forslag om, hvem der kunne være hans læremester, f.eks. Brix Michgel fra Roskilde og Claus Lauritzen fra Kolding, uden at det dog er endegyldigt afgjort. Første gang K. er dokumenteret, er den 29. september 1646, da han i Horsens blev optaget i snedkerlauget som billedsnider, en position han var ene om at have til 1671. Ifølge regnskaberne fra Århus Domkirke fra 1661 fik Peder billedsnider fra Horsens betaling for at nedtage og genopsætte prædikestolen efter at have forsynet den med en ny bund. Den 27. juni 1665 optræder han sammen med Lauritz Jensen Essenbæk som vurderingsmand i forbindelse med en tvist omkring prædikestolen i Ørum Kirke, udført af Rasmus Christensen fra Århus. K. var den 8. juni 1675 stævnet for retten i Horsens for sammen med andre at skylde jordafgift, men da sagen begyndte den 6. juli, noteredes det, at Peder Jensen billedsnider var død.

Til det sidste bibeholdt K. den senrenæssancestil han var oplært i, kun med svage tilløb til bruskbarokke træk. Den arkitektoniske opbygning er grundlaget for hans kompositioner. Fra 1650erne ses dog en opløsning af arkitekturen og en tilbøjelighed til at lade figurerne dominere. Hans talrige personer optræder alle med ro og værdighed. Deres lidt for store hoveder i forhold til kroppens proportioner giver dem et vist dukkeagtigt præg. K. skar både værker beregnet til senere staffering og værker, der skulle stå i det rene, polerede træ, f.eks. prædikestolen i Vor Frelsers Kirke i Horsens. Både hans figurer og ornamentik er virtuost skåret, og Clausholm-sengen er et hovedværk inden for den jyske barokke skulptur. Hans meget personlige stil fik stor udbredelse, især i Østjylland helt op i det følgende århundrede. Som K.s elever kan sandsynligvis henregnes Rasmus Christensen, der i 1670 tog borgerskab i Århus, Arent Friderichsen Slache og sønnen Jens Pedersen, der begge tog borgerskab i Horsens i 1671, og Lauritz Jensen Essenbæk, boende i Essenbæk Kloster.

Genealogi

Kolding, Peder Jensen, -1635-1675, billedhugger. †mellem 8. juni og 6. juli 1675 i Horsens.

Videre læsning

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links