Plums Tømmerlade ligger på Østergade 38 D i Assens Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

I 1860 stiftede Plum-familien en købmandsforretning i Assens med adresse på Østergade 36. Virksomheden voksede og overtog blandt andet også Brydes bindingsværksgård fra 1777 på adressen Østergade 42. Forretningen handlede med smør, æg og kolonial, men også jern, kul samt korn og foderstoffer fra egen mølle. I slutningen af 1800-årene blev forretningsområdet udvidet med trælast og byggematerialer. Dette resulterede i opførelsen af eget savværk og tømmerlade med videre i begyndelsen af 1900-årene. Denne type virksomhed blev drevet frem til 1980´erne, hvorefter området primært blev anvendt til kemisk industri i form af håndplejemidler. Tømmerladen anvendes i dag som lager, men ønskes rømmet, da produktionen skal flyttes ud fra byens centrum.

Beskrivelse

Plums Tømmerlade er beliggende midt på en stor ret åben grund i centrum af Assens omgivet af en "karrébebyggelse" med mindre beboelseshuse mod Kindhestegade og Ny Adelgade og købmandsgårde mod Østergade. I tilknytning til Tømmerladen ligger desuden Forskallingsladen, Savværket, Bygningsladen, Ægpakkeriet, Acciseboden og Hestestalden som alle er en del af den samme handelsvirksomhed, der har Østergade 38 som hovedhus.

Laden er en fritliggende, 60 fag lang (56 m) og 24 m bred trækonstruktion i 3 fulde etager og 2 tagetager. Den er opbygget af søjler med skråbånd, dragere, og bjælker i et stramt modulsystem. Ladens ydervægge består af et træskelet med vandret bræddebeklædning på klink på de underste etager og lodretstillede en-på-to brædder øverst. Bræddebeklædning er malet gul. Tredje etage er let udkraget og har et selvstændigt tag over denne udkragning på langsiderne. Hovedtaget er et tagpapbeklædt sadeltag med grupper af ovenlys i sydsiden. På taget er placeret et tårn/tagrytter med teglhængt pyramidetag. På ladens sydside er der anbragt småsprodsede hvidmalede vinduer med enkeltglas og kitfalse. På nordsiden findes såvel vinduer som grønmalede luger, ligesom der her er 7 regelmæssigt placerede kviste. I gavlene er store, grønmalede, flammerede porte. I begge gavle findes en lille karnap på 4. etage, og i østenden er opført en senere halvtagsbygning i forlængelse af underste etage.

Interiøret er præget af de mange træsøjler, dragere og bjælker. Hver etageadskillelse er båret af træsøjler med skråbånd. Dog er der én langsgående sektion midt i bygningen uden etageadskillelser og altså med fri gennemgang i fuld højde fra gulv til tag. Eftersom laden er opført til opbevaring af lister, brædder og tømmer og frem til 1980´erne har været anvendt som sådan, er der malet små "skilte" med tømmerdimensioner på dragerne i de enkelte afsnit. Desuden er der bevaret slisker til at fragte træet ned ad fra de øverste etager.

Bygningen er ude og inde særdeles velbevaret og autentisk med originale bygningsdele overalt. Kun på nordfacaden er den oprindelige svalegang fjernet. Der har tilsyneladende aldrig været hejseværk på kvistene. Tømmeret, som skulle opbevares på de øverste etager, blev fra vogne langet op på denne svalegang og herfra lagt på plads gennem lugerne i kvistene.

Bygningen fremstår velholdt med intakte malingsoverflader. Der er ikke umiddelbare større synlige skader på hverken den bærende konstruktion eller bræddebeklædningen, selv om der kan registreres fugtskjolder og lettere rådangreb i mindre områder af tagbrædderne.

Assens Kommune har udarbejdet lokalplan I-C602 for Plums arealer til centerformål, butikker, boliger og lignende. Formålet med lokalplanen er blandt andet "at en række af de eksisterende bevaringsværdige bygninger, herunder den eksisterende tømmerlade, søges bevaret for fremtiden og genanvendes til nye formål". Planen lægger op til at en række af bygningerne på området genanvendes og at nyere byggeri kan nedrives samt at der kan suppleres med nybyggeri som tilpasses områdets byggestil. I følge lokalplanen må tømmerladen og 5 andre bygninger i området ikke nedrives uden byrådets særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Det er kommunens hensigt, at Tømmerladen indrettes til bibliotek og således bliver det centrale samlingspunkt for området. Planens offentlige høringsperiode udløb 27. juni 2001 og er til endelig vedtagelse i byrådet.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links