Præstestræde 2, Nakskov
.
Præstestræde 2, Nakskov
.
Præstestræde 2, Nakskov
.
Præstestræde 2, Nakskov
.
Præstestræde 2, Nakskov
.

Præstestræde 2, Nakskov ligger på Præstestræde 2 i Lolland Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Bygningen var oprindeligt et sidehus til en hovedbebyggelse, der bestod af et gavlhus med gavlen ud mod Tilegade på 11 fag og med et 6 fag langt porthus, ligeledes ud mod Tilegade, dertil kommer det otte fag sidehus ud mod Præstestræde (renæssancebygningen). I 1801 var sidehuset indrettet til værelser og bryghus. Mellem 1817 og 1825 opstykkedes grunden i to matrikler, og sidehuset betegnes nu som forhuset. Det ejedes i 1825 af brændevinskarl Rasmus Lang og var indrettet til værelser.

Beskrivelse

Renæssancebygning beliggende på østsiden af Præstestræde, som er en smal gade, der løber mod nord fra Axeltorv, langs østsiden af Sankt Nikolaj Kirke. Bygningen er et toetages bindingsværksforhus i otte fag med højt styrterum. Bygningen har nyere, opskalket heltag belagt med røde vingetegl, skalke og synlige lægter er malet hvide. I rygningen ses en skuret skorsten med sokkel og krave. Bygningen har en sorttjæret sokkel af kampesten. Bindingsværks-konstruktionen, der er med knægtbårne stokværksfremspring til begge langsider, er af kraftigt egetømmer med skråbånd og dokker i hvert af de brede fag, og er rødkalket over stok og sten, samt har gennemstukne bjælkeender. Vinduerne er ældre småsprossede, torammede vinduer, og der er både forsatsruder og koblede rammer. Indgangsdøre på gårdsiden er nyere. Døre og vinduer er hvidmalede. Bygningen er opdelt i to boliger, hver i to etager. Bygningen er restaureret i nyere tid og står med nyere køkkener, badeværelser og indvendige trapper. Fra gården er der via en udvendig kælderhals, dækket af to skråtstillede trælemme, nedgang til kælderen, der strækker sig under de tre sydligste fag. I sydvæggen er der rester af en kampestenssat ovn.

Miljømæssig værdi

De miljømæssige værdier ved renæssancebygningen knytter sig til dens beliggenhed i beboelseskvarteret nord for Torvet og øst for Sankt Nikolaj Kirke, hvor karakteren af de lavere og mere beskedne toetages bygninger kommer til udtryk. Bygningen, der indgår i husrækken i Præstestræde, er med til at danne bagvæg for rummet omkring Sankt Nikolaj Kirke, og har dermed stor miljømæssig værdi for helheden omkring kirken.

Kulturhistorisk værdi

Bygningen er, især i det ydre, et velbevaret eksempel på en bindingsværksbygning opført med renæssancens karakteristiske knægtbårne fremspringende stokværk. I det indre er der stor værdi i kælderens gamle kampestenssatte ovn.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdier ses i dens velproportionerede ydre; den gedigne og rige bindingsværkskonstruktion med højt styrterum, fremspringende stokværk og gennemstukne bjælkeender, kalket over stok og sten i en flot rød farve, den store tagflade af røde vingetegl samt skorstenspiben i rygningen. Den homogene farveholdning i rød og hvid samt den enkle materialeholdning; tegl, tavl og bindingsværk giver bygningen sin karakter. De småsprossede vinduer har stor værdi for bygningens udtryk, og mod gården er endvidere bevaret to ældre, barokke vindueskarme, og på en enkelt vinduesramme er også de ældre, håndsmedede vinduesbeslag bevaret. I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig til de bevarede ældre bygningsdetaljer; de fritliggende bjælker, de malede loftsbrædder, de ældre fyldingsdøre og de mod gaden synlige indvendige knægte.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links