FredningstekstHøj, "Futhøj", højrest 2 m høj, 8 m bred og 20 m lang (Ø-V). Det bevarede parti er antagelig midterkam af en høj, der delvis er afgravet og delvis mod øst styrtet i havet. Høj- resten ligger udenfor det dyrkede område og er trods sin stand fredningsværdig. Beplantet med gran.Videre læsningLæs videre omBosættelse, uspec undergruppe, SøndergårdRundhøj, mv., KorshøiRundhøj, mv., Lundehøj">Rundhøj, mv., Star'højRundhøj, mv., AarbjergtornhøiEksterne linksFund og Fortidsminder - Slots- og KulturstyrelsenLokaliteten på Fund og Fortidsminder