FredningstekstTingl.: 28-9-1935, H.P. Pedersen & hustru. Høj, Asehøj, 1,7 x 11 m med rest af jættestue. Kun SV halv- del af kamret er bevaret (2,5 x 7 m) og består af 9 sten. Fra den SØ langvæg går mod SØ en gang ca. 1 m bred og 7 m lang, dens SV-side er helt bevaret og består af 7 sten, her- iblandt 2 karmsten. I gangens NØ-side er bevaret 2 sten, heraf 1 karmsten. Fjernet 2 m fra kamret ligger en tærskel- sten. Anvendelse af tørmur ses i såvel gang som kammer. Græsgroet med lidt buske i ager.Videre læsningLæs videre omLanghøj, mv., KellerødRundhøj, mv., EskildstrupVildtbaneafmærkning, afd. 612 - #3Vildtbaneafmærkning, afd. 612 - #4Vildtbaneafmærkning, Odsherred SkovdistriktEksterne linksFund og Fortidsminder - Slots- og KulturstyrelsenLokaliteten på Fund og Fortidsminder