Ved nordkanten af Åkrog Bugt på kommunens vestkyst ligger den 3 km lange og 25 m høje Sønderby Klint. Den kystnære klint indeholder lag fra tre forskellige isfremstød i sidste istid, Weichsel. Lagene viser både fremstødenes rækkefølge og retning, og klinten spiller derfor en vigtig rolle i forståelsen af dannelsen af det danske landskab.

Det ældste lag i klinten består af lyst sand, der blev aflejret som klitter og flyvesand for ca. 55.000 år siden. Over sandet ligger moræneler og derover smeltevandssand fra Det Gammelbaltiske Isfremstød, der bevægede sig ind over området for 55.000‑50.000 år siden. Da Nordøstisen for 23.000‑20.000 år siden krøb ind over området, blev der endnu en gang afsat moræneler og derover smeltevandssand. For 19.000 år siden kom turen til Den Ungbaltiske Is, der gled ind over området og skubbede til de ældre lag, der dermed blev foldede. Samtidig aflejrede isen et vandret morænelag over de nu foldede lag.

Videre læsning

Se alle artikler om Landskaber