Søndergade 55
.

Søndergade 55 ligger på Søndergade 55 (Gåsetorvet) i Ærø Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Det nuværende forhus er resultatet af flere ombygninger af en bindingsværksbygning fra 1700-tallet. I 1811 blev karnappen mod Søndergade opført. I 1824 blev ejendommen, der tidligere også omfattede Søndergade 53, delt. Mellem 1825 og 1852 blev bygningen afkortet med fem fag og delvist omsat til grundmur.

Beskrivelse

Bygningen ligger på hjørnet af Søndergade og Gåsetorvet i Ærøskøbings historiske bykerne. Bygningen støder mod vest op til naboejendommen, mens den mod torvet er bygget sammen med Søndergade 57. Søndergade 55 er et firefags langhus med en tre fag bred og to etager høj karnaptilbygning mod Søndergade. Bygningen, der står på en sort sokkel, er dels i sortopstolpet bindingsværk med gulkalkede tavl, dels i gulkalket grundmur. Taget er hængt med røde vingetegl og i rygningen sidder en skorstenspibe med sokkel og krave samt i tagfladerne to ældre ovenlysvinduer i støbejern. Karnappen er kendetegnet ved murankre og hvidkalkede, profilerede gesimser. Gavltrekanterne er bræddebeklædte og bygningen har ældre, opsprossede og grønmalede vinduer. I den vestvendte gavl sidder en traditionelt udført, todelt revledør med nyere beslåning. Hoveddøren, der er en ældre tofløjet dør med udskårne fyldinger og seksdelt overvindue, sidder i gavlen mod torvet. I det indre er bygningen kendetegnet ved en traditionel planløsning og rumfordeling med en mindre entré med en ældre ligeløbstrappe til overetagen der er indrettet til beboelse samt stuer mod gaden og køkken mod gårdsiden. Der er bevaret flere ældre fyldingsdøre med håndsmedet beslåning og gerichter samt bræddelofter og fritliggende bjælker. Spidsloftet er uudnyttet og har fast undertag.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden på hjørnet af Søndergade og Gåsetorvet, hvor den markante bygning indgår som en integreret del af Ærøskøbings middelalderlige, brostens- og pigstensbelagte gadenet, og således er med til at opretholde købstandens helstøbte og meget autentiske kulturmiljø.

Kulturhistorisk værdi

I bygningens ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til forhuset som en velbevaret repræsentant for et traditionelt, og gennem tiden ombygget, købstadshus i grundmur og bindingsværk med karnap, opsprossede vinduer, bræddebeklædte overgavle og teglhængt heltag med en skorstenspibe i rygningen. Hertil kommer den ældre, tofløjede hoveddør med overvindue som vidner om den egnskarakteristiske tradition for rigt udskårne fyldingsdøre. I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den ældre planløsning med stuer mod gaden og køkken mod gården samt til de ældre bygningsdele, herunder den traditionelt udførte ligeløbstrappe til førstesalen, fyldingsdøre, gerichter, håndsmedet beslåning, loftsbjælker og –brædder samt det uudnyttede spidsloft.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til det næsten kubiske bygningsvolumen med den markante karnap og den bræddebeklædte gavl, der giver bygningen en meget karakterfyldt og særegen fremtræden. Udtrykket er overordnet enkelt og solidt, domineret af et traditionelt formsprog og farvesætning, og uden anden dekoration end murankre og hoveddørens fyldinger.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links