Salpetermosebopladsen er en boplads fra Kongemose- og Ertebøllekultur (ca. 6400-ca. 3950 f.Kr.). På bosættelsestidspunktet har ligget på en ca. 50 × 50 m stor holm midt i en stor indlandssø. Bopladsen, der har været kendt siden begyndelsen af 1940’erne, er vigtig, da den rummer gode bevaringsforhold for organisk materiale, bl.a. dyreknogler og redskaber af ben, og derved giver et godt indblik i jægernes livsform. Med mere end 50 forskellige dyrearter er bopladsen meget rig på fauna, og særligt en lang række fugle dominerer artslisten.

Videre læsning

Læs mere om ældre stenalder i Hillerød Kommune

Se alle artikler om Oldtid