I 1875 blev Sandholm Nor adskilt fra Veserne og Plet Enge ved et statsstøttet digebyggeri. Sandholm Nor er en samlet betegnelse for den tidligere smalle fjordarm, som strakte sig fra Holmene og Plet Enge mod sydvest gennem søerne Sandholm Nor, Noret og Halling Sø. Det nye dige skulle værne mod oversvømmelse og sikre, at den igangværende afvanding af området bedre kunne styres. Landindvindingsplanen modtog 5.000 rigsdaler i statstilskud og omfattede også diget ved Brunsnor nord for Harboøre. I dag er Sandholm Nor drænet væk.

Videre læsning

Se alle artikler om Kulturlandskaber