Harboøre har en befolkning på 1.484 og et areal på 112 ha. Byen ligger 11 km nordvest for Lemvig ved roden af Harboøre Tange, der skiller Nissum Bredning i Limfjorden fra Vesterhavet. Byen ligger på flad hævet Littorinahavbund, og kun enkelte klitter når højere end 2 m. Landskabet er stærkt udsat for havets erosion og for oversvømmelser, og det søges beskyttet af høfder og sandpumpning i vest og af diger til alle sider undtagen mod syd.

Harboøre ligger overvejende mellem jernbanen og landevejen mod Thyborøn. Både i den ældre del af byen mod nord og i de nyere dele i syd og nordvest er individuelle parcelhuse den dominerende boligform; de fleste er opført til befolkningsvæksten i årtierne efter 2. Verdenskrig. Centralt i byen ligger sportsarealer, skole, dagligvarehandel og Harboøre Centeret. Et lille erhvervsområde afslutter byen mod syd. Langs kysten, 1,5 km vestpå, ligger Vrist, et stort sommerhusområde.

Betydning af bynavnet Harboøre

Den ældst kendte kilde til navnet Harboøre er muligvis fra *1231, hvor formen Øræn optræder. I senere sikre kilder til navnet findes former som Harthboøræ (*1255), Harthboør (1325) og Haarboøhr (1664). Navnet er sammensat af indbyggerbetegnelsen gammeldansk *harthbō, som sandsynligvis er dannet til områdenavnet *Harth af substantivet gammeldansk *harth »skov«, som også indgår i navnet Hardsyssel. Indbyggerbetegnelsen betyder da »person fra Harth« eller måske »person fra Hardsyssel«. Efterleddet er substantivet øre, som betyder »stenet strandbred«. Navnet sigter således til en stenet strandbred, der, hvor der bor folk fra Hardsyssel.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Lemvig Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer