Det centrale Lemvig, 2018. Kortudsnittet viser området mellem Lemvig Sø i sydøst og havnen i bunden af Lem Vig, som især benyttes af lystbåde. Dette lavtliggende område beskyttes nu mod oversvømmelser af en lav mur langs havnen. Den stejle skrænt mellem midt- og vestbyen røber sig i hårnålesvinget Vesterbjerg-Vestergade. Toget til Thyborøn vender ved stationen i vest, men herfra kører »BjergBanen« med en turistvogn ned til havnen.

.

Lemvig Havn på en lun dag i juli 2013.

.

Lemvig har en befolkning på 6.978 og et areal på 489 ha. Byen ligger 28 km nordvest for Holstebro og syd for Nissum Bredning, som er den vestligste del af Limfjorden. En øst-vest-gående randmoræne med højder indtil 91 m skæres over af en kort tunneldal, der fortsætter som Lem Vig ud i Nissum Bredning. Byen er anlagt i dalbunden på en lav tærskel mellem Lemvig Sø og Lem Vig, og den har siden bredt sig op over de stejle skrænter på begge sider af tunneldalen.

Lemvigs middelalderlige gadenet omkring den iøjnefaldende kirke er bevaret, men flankeres af karrébebyggelser fra især 1800-tallet. Oppe på plateauet ligger 1900-tallets byudvidelser i form af individuelle og i nyere tid også gruppevis anlagte parcelhuse. Der er udlagt flere erhvervsarealer, hvoraf det største ligger langs jernbanen i vestbyen. Lemvig afgrænses mod syd af Lemvigvej-Sønderbjerg, der tjener som omfartsvej. Den øst-vest-gående trafik føres dog gennem bymidten, eftersom dalen syd for Lemvig Sø er fredet.

Det gamle Lemvig Lystanlæg fra 1860 strækker sig som byskov nord for byen på skrænten langs vestsiden af Lem Vig. Der er stier, herunder Planetstien, udsigtspunkter, musiktribune og Museet for Religiøs Kunst fra 1994. »BjergBanens« tracé løber igennem området fra stationen og over en karakteristisk høj jernbanebro og derpå ned til havnen.

Fiskeauktionen lukkede i 2008, og i dag er havnens karakter skiftet fra erhvervshavn til lystbådehavn.

Udsigt over Lemvig med Lemvig Kirkes karakteristiske kuppelspir fra 1933‑35 i forgrunden. Den oprindelig romanske kirke ligger centralt i byen ved Torvet mellem landskabets beskyttende morænebakker.

.

Betydning af bynavnet Lemvig

Den ældst kendte kilde til navnet Lemvig er fra *1234, hvor formen Læmwich optræder. I senere kilder findes former som Lemwik (1373), Lemwiigh (1471) og Lemvig (1638). Navnet består af en sammenskrevet form af navnet på den vig, Lem Vig, som byen ligger i bunden af. Det er sammensat af sognenavnet Lem, som nu indgår i navnet Nørlem, bestående af substantivet gammeldansk , som betyder »høj, gravhøj«, og substantivet gammeldansk hēm, som betyder »ejendom, bebyggelse«, og som efterled substantivet vig. Navnet sigter således til vigens beliggenhed ved Lem.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Lemvig Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer