Thyborøn har en befolkning på 2.035 og et areal på 181 ha. Byen ligger 18 km nord for Lemvig på sydsiden af Thyborøn Kanal, der opstod ved en stormflod i 1862 og siden er blevet vedligeholdt som forbindelse mellem Nissum Bredning i Limfjorden og Vesterhavet. Thyborøn optager hele nordspidsen af Harboøre Tange og ligger lavt på hævet Littorinahavbund og delvis på oppumpet sand i et særdeles dynamisk landskab præget af bølgeerosion og materialevandring. Byen er beskyttet af diger og høfder.

Thyborøn er en af landets vigtigste fiskeribyer. På læsiden af Harboøre Tange mod øst ligger byens store havneanlæg, der gennem 100 år er udvidet ca. 2,5 km sydpå. Byplanen var tidligere todelt i en sydvestlig del omkring kirken og en nordøstlig del omkring jernbanens endestation nær den ældste del af havnen. Det mellemliggende areal er siden opfyldt med sand og bebygget med parcelhuse, byens fremherskende boligform. Erhvervsarealerne betjener fiskeriet og ligger nær havnebassinerne. På halvøen Rønland i Nissum Bredning 5 km sydpå rager Cheminovas (i dag FMC Rønland) anlæg og otte vindmøller op over de høje diger, der omgiver byen og tangen.

Thyborøn Havn ligger strategisk i forhold til fiskepladserne i Nordsøen og bruges primært af danske fartøjer.

.

Betydning af bynavnet Thyborøn

Den ældst kendte kilde til navnet Thyborøn er fra *1528, hvor formen Ty bo røn optræder. I senere kilder findes former som Thyboe rønn (*1531), Thybo Røn (1664) og Thyboe Rønn By (1844). Navnet er sammensat af indbyggerbetegnelsen thybo, som betyder »person fra Thy«, og substantivet røn, som betyder »stenfyldt område, ø eller holm, ofte kun tør ved lavvande«. Navnet sigter således til et stenfyldt område med tilknytning til thyboer.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Lemvig Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer