Dronefotoet af Sankt Alberts Kirkes isoleret beliggende tomt helt ud til kysten er et betagende syn. Skrænten afslører imidlertid, at den åbne kyststrækning gradvis eroderes væk og derved truer kirketomtens bevaring.
.

Stednavnet Sankt Alberts Kirkegård knytter sig til et område helt ud mod havet ved Vejsnæs Nakke på Ærøs sydøstkyst. I årene 1995-96 blev området arkæologisk undersøgt, og man fandt både en kirketomt med tilhørende kirkegård, et tilbygget stenhus samt mest overraskende, at de alle lå inden for et halvkredsformet, befæstet voldforløb. Forsvarsanlægget kan føres helt tilbage til 700-tallet, mens kirken blev opført ca. år 1300, og det tilhørende stenhus på kirkens sydside ikke lang tid efter.

Kirken måler 18 x 8 m og har haft et kraftigt våbenhus på nordsiden. Fra kirkegården er undersøgt ca. 70 grave, heraf en del børnegrave. Den arkæologiske undersøgelse peger på en nedlæggelse af kirken i årene efter Reformationen i 1536.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Ærø Kommune

Se alle artikler om Kirker