På vejstrækningen mellem landsbyen Stenløse og stationen blev der bygget flere mindre byhuse, som sammen med en stor del af landsbybebyggelsen er mere eller mindre bevaret og giver et indtryk af landsbyens og den lille stationsbys karakter. Stenløse Præstegård er opført i 1924 muligvis med Knud Lehn Petersen som arkitekt i Bedre Byggeskik og nyklassicisme. Knud og Ebbe Lehn Petersen har tegnet konfirmandstuen, der er opført i 1976.

Videre læsning

Læs mere om Sankt Klemens

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur