Sillerup Mølle
.

Sillerup Mølle ligger på Sillerup Møllevej 035 i Haderslev Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Mølledriften blev indstillet i 1964. Herefter begyndte møllen at forfalde, indtil Den Selvejende Institution i 1985 overtog møllen, motorhuset og bagehuset, og påbegyndte en omfattende istandsættelse af bygningerne. I 1996 overtog institutionen stuehuset samt stald- og ladebygningen. Planforhold Ejendommen er beliggende i landzone.

Beskrivelse

Møllen er opført som en hollandsk vindmølle, hvor både undermøllen og mølletårnet er udført i grundmur, pudset og hvidkalket. Møllehatten er bådformet og beklædt med pap. Møllen er forsynet med svikstilling, vinger til sejlføring og krøjeværk. Indvendig forefindes alt gangtøj i form af hathjul, krondrev, den lodrette aksel, stjernhjul og spilstokke samt fire kværne og en sigte. Det tilbyggede motorhus er opført i en etage i grundmur forsynet med et tag med lille taghældning og beklædt med pap. Indvendig forefindes en råoliemotor af mærket Deutz fra 1914, der blev installeret i 1927 og fortsat er funktionsdygtig. Det med møllen sammenbyggede stuehus er på fem fag, opført i grundmur med trempelkonstruktion og sadeltag tækket med eternitplader. Stuehuset er indrettet på traditionel måde, idet der gennem årene dog er udført mindre ændringer af køkken og badeværelse. Bagehuset er på fire fag, opført i grundmur og forsynet med et sadeltag tækket med røde vingesten. I rygningen forefindes en stor og en mindre skorstenspibe. Indvendig forefindes den store bageovn, der fortsat er brugbar.

Staldbygningen er opført i gule flensborgsten og tækket med pandeplader. Den med staldbygningen sammenbyggede ladebygning er opført i grundmur, hvidkalket og forsynet med en trempelkonstruktion tækket med pandeplader. Indvendig forefindes endnu en del af staldinventaret. Endelig er der ved staldbygningens sydvendte gavl opført et skur af pandeplader. Vedligeholdelsestilstand Hele anlægget fremtræder vel vedligeholdt med en fuld funktionsdygtig mølle og et bagehus med en brugbar bageovn.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links