Faktaboks

Skonvig Jonas
Født
Skånevik
Død
1664, Bråby
Titel
Præst, tegner
Virkested
Danmark

Biografi

Jon Skonvig huskes i dag som udsending for den lærde videnskabsmand i København, Ole Worm. Han blev den første egentlige professionelle runetegner- og læser i Danmark. Hans materiale som blev til på rejserne fra 1626-29, og som blev rentegnet og renskrevet i de 6 håndskrifter, var med til at danne grundlag for Worms Danicorum Monumentorum libri sex.., 1643, der var det første værk om danske og norske runeindskrifter nogensinde. S.' evner til at gengive runesten med deres forskellige proportioner, billedmotiver og ornamentik var stærkt begrænsede, men sammenholdes hans gengivelser af runeindskrifter med senere tegneres og fotografier af bevarede runesten, kan det konstateres, at S. som helhed var en udmærket runelæser. S. har efterladt et vigtigt og brugbart materiale, ikke blot af historisk interesse, men værdifuldt for hele det runologiske studium. Han har ydet en pionerindsats på dette felt.

Genealogi

Skonvig (Schonevig), Jon Andersen, ca. 1600-1664, præst og tegner. *ca. 1600 i Skånevik mellem Bergen og Stavanger, Norge, †forår 1664 i Bråby ved Haslev. Forældre: Sognepræst, senere provst Anders Jonssøn og NN. ~8.2.1629 i Kbh. med Maren Bentsdatter, ?før 1664, datter af skipper Bent Svendsen og NN.

Uddannelse

Immatrikuleret ved univ. i Greifswald, Tyskland 1622; ved Kbh. Univ. i 1626.

Videre læsning

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links