Slotsgrunden 2
.
Slotsgrunden 2
.
Slotsgrunden 2
.
Slotsgrunden 2
.
Slotsgrunden 2
.

Slotsgrunden 2 ligger på Slotsgrunden 2 i Haderslev Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Slotsgrunden 2 er opført i 1834 som sprøjtehus og fungerede som sådan frem til 1930. På ældre fotografier ses det at gavlen mod Slotsgrunden tidligere har stået i gul, blank mur ligesom bygningens øvrige sider og at gavlens halvcirkulære vinduer har haft radiære sprosser. De flankerende, rundbuede vinduer er senere tilføjelser. I dag fungerer bygningen som opbevaring for cykler og græsslåmaskiner.

Beskrivelse

Slotsgrunden 2 ligger mellem Slotsgrunden 1 og Slotsgrunden 3 med facade ud mod en lille beplantet plads, der udgør en del af slotsgrundens forløb. Slotsgrunden 2 er et lille, grundmuret enetages gavlhus med teglhængt heltag. I den symmetrisk opbyggede gavl er der en kurvehanksbuet portåbning med et nyere dør- og vinduesparti og på hver side et rundbuet vindue med helglas. Over et muret kordonbånd er der midtfor et indskriftfelt og herover et halvbuet vindue. Langs taget afsluttes gavlen af strømskifter. Hele gavlen fremstår hvidmalet. Bygningens øvrige sider fremstår i gul blank mur uden åbninger på nær et boret udluftningshul midt i baggavlen.Det indre er et rum med pudsede, hvidmalede vægge og systemplader opsat på loftet. Loftetagen fremstår uudnyttet.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Slotsgrunden 2 knytter sig til bygningens lille gavl, der indgår i husrækken af høje huse mod Slotsgrunden. Med sine lave højde giver Slotsgrunden 2 rum omkring nabobygningernes højere og mere prægtigt udformede facader. Den symmetriske facade fungerer samtidig som forbindelsesled mellem de to større nabobygninger.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Slotsgrunden 2 knytter sig i det ydre til portåbningen, hvor man har kunnet køre brandsprøjten ind, hvilket vidner om bygningens oprindelige anvendelse som sprøjtehus. På gavlen. I det murede felt over porten har der tidligere været en inskription med teksten: "Det gamle Sprøjtehus". I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningens ene åbne rum, der før i tiden har kunnet rumme en brandsprøjte.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Slotsgrunden 2 knytter sig i det ydre til den harmoniske udformning, hvor den eneste udsmykning udgøres af gavlens symmetriske opbygning og gavltrekantens murede strømskifter. Slotsgrunden 2 karakteriseres ved et enkelt og værdigt udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links