Ved Stavad blev der 1978-80 udgravet dele af en boplads, der var i brug fra yngre romersk til ind i ældre germansk jernalder (ca. 160-ca. 550), med mange hustomter, enkelte brønde og afvandingsgrøfter. Bopladsen lå umiddelbart øst for engene ned mod Ryå, og fund af dyreknogler viser, at der har været kvæghold, mens agerbrug nok har været begrænset på det vandlidende terræn. Fund af vævevægte i hustomterne viser, at der har været fremstillet tekstil.

Videre læsning

Læs mere om Oltiden i Brønderslev Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Oldtid