Strø Bjerge. Øverst: Kort over landskabet omkring Strø Bjerge. Sit navn til trods er Strø Bjerge en ca. 8 km lang ås med en plan top. Åsen blev dannet under sidste istid i en smeltevandstunnel under dødisen. Nederst: Tværsnittet viser åsen, da dødisen begyndte at smelte. Åsen lå omgivet af issøer, og på et tidspunkt steg vandstanden i den sydvestlige sø. For at udligne vandstanden søgte vandet mod den nordøstlige sø, så der blev eroderet en dyb rende i åsen mellem de to søer. Renden kendes i dag som Skåret.
.

Strø Bjerge er en ca. 20‑25 m høj bakkekæde, som strækker sig fra området sydøst for Strø til Ølsted i nordvest.

Strø Bjerge er dannet af aflejret issøler, sand og grus af tilstrømmende smeltevand til en langstrakt sø, der var dannet for ca. 19.000 år siden af et tunnelkollaps under Den Ungbaltiske Is, da dennes fremrykning stagnerede, og blev til stilleliggende dødis.

Strø Bjerges plane top og opbygning af lagdelt sand og grus viser, at det er en såkaldt planås, dvs. en »afstøbning« af en bred smeltevandskanal omgivet af isvægge.

Det flade landskab syd for Arresø brydes af Strø Bjerge, som på en ellers ret vindstille sommerdag kan give cykelrytterne lidt modstand på ruten. Den langstrakte bakkeryg er Nordsjællands største ås og består af flere næsten sammenhængende bakker, der fra sydøst udgøres af Strø Bjerge, Lundebakke og Vibjerg. Tidligere blev der gravet grus i åsen, men i dag er den nordvestlige del fredet.

.

Videre læsning

Læs mere om Hillerød Kommunes landskaber

Se alle artikler om Landskaber