Sundhedshus Ringkøbing åbnede i 2013 i de bygninger, der indtil da husede Ringkøbing Sygehus. Regionsrådet i Region Midtjylland havde i 2011 besluttet at lukke sygehuset på grund af økonomiske problemer i regionen. Der havde da været sygehus i Ringkøbing i over 100 år.

Der var ikke enighed om beslutningen i regionsrådet, da mange medlemmer frygtede, at sygehusbetjeningen blev for dårlig for områdets beboere. Som erstatning blev der indrettet et sundhedshus i de gamle bygninger.

Tilbuddene i sundhedshuset kommer fra et samarbejde mellem Region Midtjylland, Ringkøbing-Skjern Kommune, de praktiserende læger og andre, private sundhedsudbydere.

Regionen driver en akutklinik, der er åben i dag- og aftentimerne. Klinikken kan behandle mindre skader og lettere sygdomstilfælde, og den rummer også en jordemoderkonsultation. Det er samtidig muligt at få taget blodprøver og foretaget røntgenundersøgelser.

Et medicinsk ambulatorium er åbent et par dage om ugen, og et ortopædkirurgisk ambulatorium har åbent en dag om ugen med læge og en dag om ugen med sygeplejerske.

Ringkøbing-Skjern Kommune har sin hjemmeplejeafdeling, den lokale sygeplejeklinik og Sundhedscenter Vest placeret i sundhedshuset. Sundhedscenteret kan tilbyde genoptræning, kræftrehabilitering for seniorer, forebyggelse af hjertesygdomme og KOL samt rygestop. Ud over praktiserende læger er der også tandlæger og kiropraktorer i sundhedshuset. Sundhedshuset danner en ramme om samarbejde på tværs af faggrænser samt kommune og region og udgør således et eksempel på »det nære sundhedsvæsen«, som overvejes over hele landet.

Det medicinske og ortopædkirurgiske ambulatorium med læger fra regionens sygehuse mindsker patienternes behov for at køre lange afstande til kontrol på sygehusene. Det forhold, at mange fag er til stede, giver mulighed for samarbejde om de mest syge borgere. Specielt de ældre borgere med mange kroniske sygdomme har behov for tæt samarbejde mellem fagpersoner. Blandt de private aktører er der fodterapeuter, en høreklinik og en klinik for kraniosakralterapi. Ældresagen har også lokaler i Sundhedshuset.

Videre læsning

Læs mere om sundhed i Ringkøbing-Skjern Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg