Tårnstræde 3
.
Tårnstræde 3
.
Tårnstræde 3
.
Tårnstræde 3
.
Tårnstræde 3
.

Tårnstræde 3 ligger på Tårnstræde 3 i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningen ligger hvor den tidligere sognekirke Sct. Nikolaj kirke lå, hvor kun klokketårnet står tilbage. Bindingsværket stammer muligvis tilbage fra før 1761 til en bindingsværksbygning på seks fag med stråtag. I 1770'erne blev taget erstattet af tegl mod strædet. I 1790'erne blev huset forlænget mod syd med to fag af snedker Jens Nielsen, der ligeledes udgravede kælderen. I 1816 blev de tre nordlige fag solgt fra til det nuværende Tårnstræde 1A, hvorved Tårnstræde 3 var på fem fag lang. I samme ombæring fik hele huset tegltag. Mellem 1837-47 blev facaden omsat til grundmur. Luden er opført i 1850'erne for skipper Ole M. Koch.

Beskrivelse

Tårnstræde 3 ligger på hjørnet af Tårnstræde og Adelgade centralt i Faaborg. Bygningen er sammenbygget med nabohuset mod nord. Bag huset er et mindre, smalt baghus, der ikke er fredet. Tårnstræde 3 er fem fag langt i én etage. Bygningen står i grundmur mod Tårnstræde og ellers i bindingsværk. Bygningen hviler på en sorttjæret sokkel og afsluttes af et rødt, teglhængt halvvalmet tag, der er let opskalket mod Adelgade. Facaden mod gaden er malet i en lyserød farve og afsluttes af en hvidmalet, let profileret gesims. Bindingsværket er malet sort med lyserøde tavl. På gårdsiden er påbygget en lude. Mod strædet er en granittrappe med sorttjærede vanger, der fører op til en nyere, tofløjet fyldingsdør med opsprosset overvindue. Døren er malet blå med hvide fyldinger. Ved døren sidder et dekorativt støbejernsværn. Mod gårdsiden er en nyere, rødmalet revledør. Vinduerne er nyere, traditionelt udførte, torammede, blåmalede vinduer med klinkesålbænke. Mod gården er to nyere, termovinduer, der er hvidmalede. I tagfladen sidder et nyere ovenlysvindue.

I det indre er en traditionel planløsning med en forstue, hvor der er en ældre ligeløbstrappe. To mindre stuer ligger mod strædet, en stue ligger mod Adelgade og køkkenet ligger mod gården. Under køkkenet er en mindre kælder med ældre loftsbjælker og kampesten. I huset er bevaret enkelte ældre fyldingsdøre med ældre greb, gangtøj og gerichter. I spisestuen er et ældre spjæld, der kan åbnes ud mod Adelgade. Forsatsrammerne er nyere med blysprosser, der er ældre anverfere og stormkroge. Desuden inddækkede loftsbjælker. Ellers er overfladerne nyere med nyere bræddegulve, nye gips- eller bræddelofter på loftsetagen. På loftsetagen er desuden nye døre og vinduer.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig bygningens beliggenhed på hjørnet af den brostensbelagte Tårnstræde og Adelgade, hvor bygningen indgår som en integreret del af både Adelgades og Tårnstrædes ældre bebyggelse. Dermed bidrager ejendommen væsentlig til det traditionelle og stemningsfulde bymiljø i Faaborgs gamle bykerne. Hertil kommer pigstensbelægningen og sammenhængen med det ældre baghus, der er med til at ophøje det traditionelle miljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for Tårnstræde 3 knytter sig i det ydre til bygningskroppens konstruktion i rigt opstolpet bindingsværk, der er egnskarakteristisk for Fyn, de gennemstukne bjælkeender samt til den grundmurede facade. I takt med murstenens udbredelse i Danmark i løbet af 1800-tallet blev grundmuring mere og mere almindeligt. Således blev flere bindingsværksbygninger omsat i grundmur eller som det er tilfældet med Tårnstræde 3 blot facaden. Den grundmurede facade vidner således om byggekulturens udvikling i løbet af 1800 årerne. Hertil kommer døren med stafferinger samt facadens profileret hovedgesims, der understreger facadens repræsentative karakter. Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til de bevarede dele af den ældre grundplan med forstuen med den ældre ligeløbstrappe, stuerne mod strædet og gaden samt køkkenets placering mod gården. Hertil kommer de få bevarede ældre døre med ældre gangtøj, de ældre vinduesdetaljer samt kælderen, der vidner om bygningens alder.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig til den klart definerede bygningskrop med den markante farveholdning på såvel facade, som bindingsværk, der giver bygningen en karakterfuldt udseende. Tillige har bygningens placering om hjørnet arkitektonisk værdi med den stolte bindingsværksgavl, der sammen med facadens hovedgesims og den tofløjet fyldingsdør, giver den ellers beskedne bygning et værdigt udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links