Ved Tøvelde er der langs kysten en lav kystbrink, hvor man kan se nogle mørkegrå lerlag, der også indeholder et par blændende hvide 10 til 20 cm tykke lag. Det hvide lag i Tøvelde-profilet er en kalkgytje. Denne type aflejring blev afsat af udsivende vand, der blev tilført fra en sø fra det højere liggende morænelandskab, hvor kalkindholdet var meget højt.

.

Tøveldeklinten på sydkysten af Møn ligger tæt ved Tøveldestenen, som er en af de store vandreblokke, der er slæbt med isen til Danmark fra det skandinaviske grundfjeld. Den har en størrelse på ca. 60 m3. Moræneleret, som afspejler den Baltiske Is’ afsætninger, er blottet nederst i klinten. Den ca. 1,5 m tykke lag serie af søsediment herover er afsat i perioden mellem for 14.500 år siden og frem til for 9.000 år siden. Undersøgelser af lag serien har givet en vigtig dokumentation for dyre- og plantelivets udvikling gennem overgangstiden fra det arktiske klima til det tempererede klima, som det opleves i dag. Noget af den mest forbavsende viden, man har fået af lag serien ved Tøvelde, er indvandringen af de ca. ti forskellige arter af mus, som nu findes i Danmark.

Videre læsning

Læs mere om Vordingborg Kommunes geologi

Se alle artikler om Geologi